Ventilation

Vår hälsa och vårt välbefinnande beror till stor del på kvaliteten på den luft vi andas. Eftersom vi tillbringar mycket av vår tid inomhus är det viktigt att inomhusluften är så bra som möjligt. För att luften i bostaden ska vara av god kvalitet måste gammal luft bort och ersättas med frisk luft. Det är ventilationens uppgift att sköta luftombytet effektivt och i lämplig takt.

I kök och badrum/toalett ska det finnas ventiler som leder bort den gamla luften. Ny luft ska tas in genom ventiler i fönsterbågar, s.k. springventiler, eller genom ventiler i bostadens rum. Köket bör inte ha något friskluftsintag, eftersom det kan försämra genomluftningen av hela bostaden. Ventilationen kan baseras antingen på självdrag eller vara fläktstyrd. Äldre hus har oftast självdragsventilation medan hus från 1960-talet oftast har fläktstyrd frånluftsventilation. I nyare hus kan både från- och tilluft vara fläktstyrd.

Hur stor luftomsättning behövs?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska all luft i en bostad bytas ut på två timmar. I sovrum behöver varje person ha ett tilluftsflöde (friskluft) på 4 l/s, dvs. varje sekund ska det komma in 4 liter ny luft för var person som befinner sig i rummet. Vid matlagning eller duschning kan frånluftsflödet behöva ökas. En köksfläkt med reglerbart luftflöde kan leda bort matos. En fläkt i badrummet kan snabbt få bort den fuktiga luften efter duschning och förhindrar på så sätt mögelbildning på tak, väggar och i inventarier.

Dålig inomhusluft

Aktiviteter gör att partiklar och gaser tillförs rumsluften. I ett hus avger också byggmaterial, ytskikt och möbler gaser, särskilt när de är nya eller nyrenoverade. Människor avger fukt och värme till rummet bland annat genom utandningsluften. Den relativa fuktigheten i en bostad ska vara 30 till 60% vid normal rumstemperatur. För att minska kvalstertillväxt bör den relativa fuktigheten vara lägre än 45%.

Kännetecken på dålig ventilation

Om den fukt som bildas inte ventileras bort kan bostaden kännas råkall. Vintertid kan det bildas kondens på fönstren. Handdukarna i badrummet torkar mycket långsamt och bostaden luktar lite instängd. Lukt från grannar och trapphus kan tränga in från bostaden.

Tips och råd

Vid fönstervädring är det bäst att öppna fönster och/eller balkongdörr helt under kort tid med täta intervall. Om fönstren, särskilt under vintern, är öppna under längre tid med en liten springa kyls möbler, golv och väggar ned med följd att rummen kan bli alltför kalla. Vid matlagning ska inte köksfönstret vara öppet. Istället bör fönstren öppnas i ett annat rum så att den nya luften kan passera genom köket och ta matoset med sig ut genom köksfläkten, som bör vara igång. Tänk på att installation av köksfläkt i flerfamiljshus inte får göras utan fastighetägarens medgivande. Det är bara kolfilterfläktar, som inte påverkar husets gemensamma ventilationssystem, som får installeras.

Miljöförbundets ansvar

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till miljöförbundet, som är tillsynsmyndighet för frågor där det finns risk för olägenhet för människors hälsa (miljöbalken 9 kap. 3 §).

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-27