Rörligt pris - löpande

Produktbeskrivning

Rörligt pris - löpande, vänder sig främst till dig som inte gör ett aktivt val eller inte vill binda dig för en längre period. Det är också denna produkt du automatiskt hamnar på då Ystad Energihandel anvisar en elleverans. Priset baserar sig på spotpriset i prisområde SE4 som säljs från Ystad upp till Varberg och Oskarshamn.
Fram till och med 30 juni 2018 har det varit Kraftringen som varit anvisad elleverantör.

Vår målsättning är att vi med ett konkurrenskraftigt pris, skall kunna förse de kunder som inte är aktiva, med el till rimliga priser!
Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt.

Priset baserar sig på spotpriset i prisområde SE4

  • Priset för denna produkt är fastavgift, rörligtpris och till detta läggs kostnaden för SvK/balansansvar, elcertifikat samt vår marginal.
  • Fast avgift utgår månadsvis.
  • Du kan utan föregående uppsägning byta produkt hos oss eller välja annan leverantör med 14 dagars uppsägning.
  • Månadsfaktureras i efterhand, betalningsfrist 20 dagar.
  • Levereras med 100% förnybar el från, sol, vind, vatten eller biobränsle.
  • Samfaktureras med Ystad Energis elnätsavgifter samt fjärrvärmeavgifter om du även har fjärrvärme från Ystad Energi.

Förklaring av rörligt elpris

När du jämför elavtal med rörligt pris är det två faktorer som påverkar ditt totala pris. Elhandelsbolagets påslag och priset för elcertifikatet. Om elhandelsbolaget justerar kostnaden för elcertifikatet månadsvis kan kostnaden vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris. 

Vi justerar vanligtvis priset för elcertifikat ca en gång per år. För att få en korrekt prisjämförelse måste du alltså ta med eventuella svängningar i andra bolags pris för elcertifikat för att se ditt totala rörliga månadspris. 

Årsavgift

Tänk på att du utöver priset per kWh även ska jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den för förvaltningsavgift, månadsavgift, administrativ avgift eller fakturaavgift. 

Generell information om våra produkter

Som tidigare nämnts sker leveranserna med el från 100% förnybar produktion. Vi anser det viktigt att ha en hög och tydlig miljöprofil. Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt för rörligt pris - tidsbundet och för fast pris.

Vår målsättning

Ystad Energihandels målsättning är att med ett konkurrenskraftigt pris och bra service, erbjuda aktiva elkonsumenter ett lokalt alternativ.   

Vill du ha hjälp med att teckna elavtal?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Publicerad 2022-07-14, Uppdaterad 2024-03-25