Rörligt pris - tidsbundet

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden 

De flesta mindre kunder - hushåll och mindre företag som inte använder så mycket el - får ett månadspris för sin elanvändning. Detta månadspris beräknas som ett volymvägt pris där vi tar hänsyn till hur mycket el som hela denna kundgrupp använt under varje timme under föregående månad. Det betyder att du så att säga delar elanvändningsprofil med alla andra mindre kunder men att du såklart betalar för din egen totala elanvändning i kilowattimmar under månaden. Om du till exempel väljer att tvätta på småtimmarna när priset är lågt (istället för klockan 19 när priset oftast är som dyrast) hjälper du det totala elsystemet. Det påverkar dock ditt elpris i liten utsträckning eftersom alla kunder i den här gruppen får samma elhandelspris under respektive månad. Men om många kunder kan ändra sitt beteende gynnar det alla!

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden

Ett rörligt elpris ändras varje månad och sätts inte förrän leveransmånaden är slut. Ibland går priserna upp och ibland ner, det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid. 

Ett volymvägt pris skapas genom att vi beräknar inköpskostnaden som vi som elleverantör har för att timvis köpa in elen till våra kunder (för hela kollektivet). Vanligtvis används mer el på dyra timmar och mindre på billigare timmar. Elpriset inkluderar anskaffningskostnader* samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Vanligtvis är rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar. 

Bindningstid

Vid tecknande av ett rörligt tidsbundet elavtal förbinder du dig att vara kund hos oss i 1-3 år. Du kan dock när som helst byta till någon av de andra avtalsformerna vi erbjuder, dock endast med längre eller lika lång bindningstid. Priset förändras varje månad och består av inköpspris, påslag, årsavgift och moms.

*Bland annat myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen NordPool.

Bakgrund

Rörligt pris - tidsbundet, är en produkt som i likhet med rörligt/löpande har ett spotpris som beräkningsgrund. Du som aktivt vill påverka din elkostnad kan erhålla lägre priser om ett avtal tecknas. Produkten är geografiskt begränsad till prisområde SE4.

Produktbeskrivning

Rörligt pris - tidsbundet, är ett avtal på 1-3 år. Avtalet förlängs inte automatiskt, det är vårt ansvar att initiera förlängning när avtalstiden är på väg att gå ut. Om du efter avtalstiden inte vill förlänga avtalet men väljer att inte byta elleverantör får du fortsatt elleverans till prislistan Rörligt pris - löpande.
Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt.

Priset baserar sig på spotpriset i prisområde SE4

  • Priset för denna produkt är fast avgift, rörligt pris och till detta läggs kostnaden för SvK/balansansvar, elcertifikat samt våra marginaler.
  • Fast avgift utgår månadsvis.
  • Du kan utan föregående uppsägning byta produkt till exempelvis ett Fast pris - tidsbundet hos oss men endast med längre eller lika lång bindningstid.
  • Elkostnaderna månadsfaktureras i efterhand, med betalningsfrist 20 dagar.
  • Du har alltid 14 dagars ångerrätt på ett undertecknat avtal, räknat från dagen för beställning.
  • Levereras med 100% förnybar el från, sol, vind, vatten eller biobränsle.
  • Samfaktureras med Ystad Energis elnätsavgifter samt fjärrvärmeavgifter om du även har fjärrvärme från Ystad Energi.

Förklaring av rörligt elpris

När du jämför elavtal med rörligt pris är det två faktorer som påverkar ditt totala pris. Elhandelsbolagets påslag och priset för elcertifikatet. Om elhandelsbolaget justerar kostnaden för elcertifikatet månadsvis kan kostnaden vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris. 

Vi justerar vanligtvis priset för elcertifikatet ca en gång per år. För att få en korrekt prisjämförelse måste du alltså ta med eventuella svängningar i andra bolags priser för elcertifikat för att se ditt totala rörliga månadspris. 

Årsavgift

Tänk på att du utöver priset per kWh även ska jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den för förvaltningsavgift, månadsavgift, administrativ avgift eller fakturaavgift. 

Generell information om våra produkter

Som tidigare nämnts sker leveranserna med el från 100% förnybar produktion. Vi anser det viktigt att ha en hög och tydlig miljöprofil. Vårt sortiment innefattar även 'Bra Miljöval' som en tilläggsprodukt för rörligt pris - tidsbundet och för fast pris.

Vår målsättning

Ystad Energihandels målsättning är att med ett konkurrenskraftigt pris och bra service, erbjuda aktiva elkonsumenter ett lokalt alternativ. 

Vill du ha hjälp med att teckna elavtal?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. 

Publicerad 2022-07-14, Uppdaterad 2023-09-11