Sälj ditt elöverskott

Vill du sälja överskottet av din elproduktion? Då hjälper vi gärna till. Prata med oss och diskutera ett avtal.

Välj elhandelsbolag

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer.

Ersättning för dig som är både solcells- och elhandelskund hos Ystad Energihandel

Du kan få ersättning för den el du levererar ut på elnätet. Denna ersättning består av olika delar: Spotpris, elcertifikat, ursprungsgaranti, nätnytta och skattereduktion. Dessa ersättningar ändras från dag till dag, se aktuella priser under länkarna nedan.

För dig som är, eller vill bli, elhandelskund och samtidigt köper en solcellsanläggning från oss ger vi ersättning med spotpris plus 1 krona/kWh för din överskottsproduktion första året**. Därefter spotpris plus 1 öre/kWh (elbörsen Nord Pools aktuella spotpris). 

Ersättning för dig som inte köpt solceller via Ystad Energihandel men som är elhandelskund hos oss

För din överskottsproduktion betalar vi spotpris plus 1 öre/kWh (elbörsen Nord Pools aktuella spotpris) för den timme då produktionen sker. Ersättningsnivån omfattar solanläggningar innanför begreppet 'mikroproduktion' d v s har en anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kW. Mottagning av produktion förutsätter ett giltigt elleveransavtal från YEhAB på anläggningsadressen.
Mer information i Särskilda villkor, se utdrag* nedan. 

Aktuellt spotpris >>

När du vill köpa el

Även när du producerar din egen el kan du ibland behöva mer energi än vad din anläggning levererar. Det är inga problem. Den elen köper du av oss - vi har flera alternativa avtalsformer att välja mellan.

Priser och avtal hos Ystad Energihandel >>

 

 

*Utdrag ur Särskilda villkor för mottagande av Förnybar produktion (Mikroproduktion) 7.1. Mottagning av produktion förutsätter ett giltigt elleveransavtal från YEhAB på anläggningsadressen. Produktionen timavräknas och prissätts mot Nordpool´s spotpris timme för timme i gällande elområde. Till detta kommer vid varje tid gällande kostnader för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät samt YEhAB´s gällande prislista för ersättning av Förnybar produktion, se www.ystadenergi.se. Mottagningsskyldigheten och ersättningsnivån omfattar solanläggningar innanför Mikroproduktionsbegreppet. Övriga produktionsanläggningar prissätts på förfrågan.

**Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 1 krona/kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kW samt har ett pågående elhandelsavtal med oss. Efter ett år kommer ny ersättningsnivå vara spotpris + 1 öre/kWh och gälla tillsvidare.

Publicerad 2021-03-15, Uppdaterad 2024-05-21

Bladknapp intresseanmälan solceller