Om solceller

Det svenska vädret med långa vintrar och kalla somrar gör många tveksamma till att skaffa solceller. Men nu visar forskning att vårt klimat är idealiskt för att producera solel.

Solen skiner tillräckligt för solceller i Sverige

En vanlig uppfattning är att solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige för att det ska vara idé att installera solceller, men instrålningen i Sverige är faktiskt lika hög som i exempelvis Tyskland där närmare 8% av all el kommer från solceller. I Sverige är motsvarande siffra knappt 0,1%.

Solen lyser tillräckligt i Sverige för att göra en bra investering och faktum är att det inte bara är hur mycket solen lyser som påverkar produktionen, utan också hur varmt det är. Om det blir för varmt försämras effektiviteten i solcellerna.

För varmt inte bra för solcellerna

Nu kommer ny forskning som visar att vårt klimat till och med kan vara idealiskt för solceller. Det är det norska forskningsinstitutet SINTEF som har kommit fram till detta. Genom att testa solceller i laboratoriemiljö kunde de konstatera att kalla temperaturer har en positiv inverkan på panelernas elproduktion. Allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Till detta visade beräkningar utförda av The European Technology and Innovation Platform PV att solceller är lönsamma från dag ett, förutsatt att du förbrukar elen själv, skriver sajten Phys.org.

Snö hjälper till att reflektera solen

Studien visade även att solinstrålningen vintertid kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke. Forskarna förvånades också över hur väl solcellerna kunde hantera regn, och att solstrålarna kunde nå igenom väldigt bra när solcellerna var täckta av ett islager. Långa vintrar är alltså inte något negativt för effekten av solceller, man får slå ut det på årsbasis.

Under ett år lyser solen så mycket att du kommer att tjäna in din investering på ungefär tio år. Det du producerar på vintern kommer troligtvis att understiga ditt behov så att du använder allt själv, medan du under sommartid producerar mer och kan sälja det tillbaka till elhandlaren.

Krävs det bygglov?

Sedan 1 augusti 2018 är det inte längre nödvändigt med bygglov för att installera solceller (med några få undantag). Från och med 1 januari 2021 kan du som privatperson få 15% i skattereduktion på hela installationen. 

 

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2024-03-05

Bladknapp intresseanmälan solceller

 

Snabb fakta om solcellsanläggningar
i Sverige

Sol i cirkel

Det installeras 36 solcells-
anläggningar varje dag i Sverige.

I slutet av 2017 fanns det över 15 000 solcellsanläggningar i Sverige.

2018 och framåt räknar man med en årlig ökning av installationer med 50%.

 

8 viktiga lagar

Sol i cirkel

Lagen om skatt på energi >>

Ellagen >>

Elsäkerhetslagen >>

Lagen om elcertifikat >>

Plan- och bygglagen >>

Arbetsmiljölagen >>

Lagen om
ursprungsgarantier för el >>

Inkomstskattelagen >>