Solcellens historia

De första solcellerna konstruerades på 1950-talet. De första solcellerna användes för att skapa elektricitet på platser där det inte fanns: Bergstrakter, ensliga öar eller andra otillgängliga platser.

Ständig utveckling

Under 1960-talet vidareutvecklades solcellstekniken inom rymdteknik för att få tillgång till elektricitet i rymden. 

De följande decennierna har tekniken utvecklats ytterligare och allt fler anläggningar har kopplats till elnätet. Bättre verkningsgrad hos solcellerna och fallande priser har gjort att solcellselektriciteten har blivit mer konkurrenskraftig gentemot fossila bränslen och kärnkraft.

Under 2000-talet har installationstakten av solceller varit i det närmaste explosionsartad och solenergi är den energikälla som växer snabbast i världen.

Publicerad 2021-03-11, Uppdaterad 2023-11-08

Bladknapp intresseanmälan solceller

 

Beställ YstadElen

 

Priser YstadElen