Rätt läge nu

Allt fler i Sverige installerar solceller på sina tak. Många väljer dock fortfarande att vänta på att tekniken ska utvecklas, i hopp om att det ska leda till ett bättre pris.

Vänta inte för länge

Det är som med all teknik. Det kommer hela tiden något nytt, men om man försöker vänta ut solcellerna för att det kommer bli mer förmånligare längre fram är man troligtvis fel ute.

Redan på 1800-talet började man utveckla de första solpanelerna i New York. Sedan, när fossila bränslen tog fart under 1920-talet föll solpanelerna i glömska. Snart fick de dock ett uppsving igen, efter oljekrisen 1979.

Inom solceller är den dominerande tekniken kisel. Den har en teoretisk maxeffekt som inte är uppnådd ännu, men vi är inte långt ifrån.

En stark fördel med att inte vänta för länge är att staten erbjuder goda investeringsstöd till den som installerar solceller. Stödet höjdes till 30% från och med 2018. Tillsammans med utplanad prissänkning blir det mycket förmånligt att investera just nu. Ytterligare prissänkning riskerar att sammanfalla med minskade statliga stöd.

 

Publicerad 2021-03-11, Uppdaterad 2023-11-29

Beställ solceller

 

Beställ YstadElen

 

Priser YstadElen