Ackumulatortank

I Ystads östra industriområde finns vår ackumulatortank. Den började byggas våren 2016 och stod klar i det skick den är i nu, sommaren 2017.

Bygget

Nu återstår det ett ytskikt på ackumulatortanken som skall monteras utanför den tekniska plåten. Det kan ses som ett skal bestående av corténplåt eller liknande som har en brunaktig färg och med specifika hålbilder. Belysning skall också monteras, för att skapa ljuseffekter genom hålen. I dagsläget kan vi inte ge besked kring när detta kommer att ske.

Bufferttank

Ackumulatortanken kan ses som ett energilager, en bufferttank med varmt vatten. Den rymmer ca 6700 m3 vatten och används för utjämning av lasten för biobränslepannorna som producerar fjärrvärme. Vattnet håller en temperatur från 45 grader till 99 grader i olika skikt, varmast är det högst upp.

Solceller på toppen

På toppen finns vad vi kallar en 'gloria' som från början inte fyllde någon funktion utan var rent estetisk. När glorian väl var på plats utnyttjade vi den till solceller, dessa producerar el till Ystad Energis elbehov.

  • Höjd 63 meter
  • Diameter 14 meter
  • Volym ca 6700 m3
  • Energilagring ca 400 MWh
  • Solceller på toppen, eleffekt på 21 kW
Publicerad 2022-09-11, Uppdaterad 2024-01-12

Ackumulatortanken