Frågor och svar


Priserna för anslutning beror på vilken typ av fastighet som ska anslutas. En anslutning till en befintlig villa eller gård är det vanligaste fallet. Då kostar en anslutning 25 000 kr. För andra typer av fastigheter finns prisinformation då du väljer din kundtyp i ute till vänster på denna sida.

I priset för en villaanslutning ingår: Tomrör och fiberkabel till din fastighet Grävning fram till tomtgräns Blåsning av fiber Svetsning av fiber till fastigheten Fiberterminal samt montering och driftsättning av denna Felavhjälpning och uppdatering av fiberterminal närhelst nödvändigt.

Priset för anslutning till fibernätet baseras på en beräkning av vad det kostar att bygga vidare på det befintliga stadsnätet i Ystad till den enskilda fastigheten. Här står gräv- och anläggningskostnader för huvuddelen, men även andra kostnader tilkommer (ungefärlig fördelning): 55% av priset är grävning, återställning och material (rör, kablar). Kostnaderna fördelar sig ungefär så här för den enskilda fastigheten. Denna del av priset varierar kraftigt från fall till fall. T ex är kostnaderna stora för grävning i asfalterade gator i tätorten, men också på landsbygden där avstånden är stora. 10% av priset går till förstärkning och utbyggnad av stomnätet i kommunen för att kunna ta hand om nya kunder 5% till att köpa in och installera fiberterminalen 5% till att planera och genomföra projekten kring utbyggnaden 5% till administration och försäljning 20% är moms.

Nej. Till skillnad från andra nätbyggare som samtidigt levererar tjänster i deras nät tar vi inte ut några ytterligare kostnader efter anslutningen. Vi garanterar dessutom att vi utan ytterligare avgifter ersätter ändutrustningen (fiberterminalen) hemma hos er om det blir nödvändigt..

Eftersom vi hela tiden bygger ut nätet till fler kunder beror det på var någonstans du bor. Kontakta Kundservice för mer information.

Vid en vanlig villaanslutning ingår inget arbete på din egen fastighet, utöver det som nämns under fråga 2. Du kan givetvis anlita en annan firma att utföra arbetet åt dig, t ex vår underleverantör som är på plats och gräver. Detta är dock helt och hållet en affär mellan dig och tredje part.

Tips på grävning och håltagning på egen fastighet: Arbete på egen fastighet. Se sidan Ska du gräva?

Kontakta kundservice 0411-57 73 00 så får du optoslang att lägga ned..

Kravet är att den måste sitta i inomhusmiljö, d v s i sådan miljö som vanlig elektronikutrustning klarar av. Fiberterminalen behöver ström och måste därför sitta nära ett vägguttag med 230 volt. Det är bra att ha den placerad på plats i huset där det enkelt går att dra nätverkskablar till TV, dator eller trådlös router och telefon. Vi monterar fiberterminalen på den plats i huset där du vill ha den. Dock måste du själv dra fiberröret eller likvärdig kanalisation om det är mer än 5 meter från platsen där fibern kommer in i huset.

Flertalet elinstallatörer, liksom lokala TV- och datorhandlare i Ystad, kan bygga sådana nätverk. Hos Ystad TV Antenn och Svensk CD Data finns demo-platser av stadsnätet. Här kan ni se med egna ögon hur det ser ut.

Tjänsteguiden hittar du information om vilka tjänster och leverantörer som finns. Jämför gärna priset med det du betalar idag.

I första hand bör du titta i manualen för din TV. Har du inte någon manual eller får problem med att ställa in TV kanalerna kan du vända dig till din lokala TV- eller datorhandlare.

Du ska alltid kontakta din tjänsteleverantör vid fel. Tjänsteleverantören gör sen i sin tur en felsökning bakåt i nätet. Se vidare under 'Driftstörningar och felanmälan' i marginalen till vänster.

Om du är ansluten till ett fiberoptiskt nät som Öppet Stadsnät kan du sova lugnt. Varje liten glasfiber har nästintill obegränsad kapacitet. Nätet har redan idag extremt mycket bättre prestanda än andra alternativ och det finns inget annat som befinner sig i närheten. Och då utnyttjar vi bara en bråkdel av fibernätets kapacitet.

Priset är satt utifrån vad det i genomsnitt kostar att ansluta en fastighet. I en del andra öppna stadsnät har man valt att hålla anslutningskostnaden lägre, men tar ut en månadsavgift eller förhöjd kostnad för tjänsterna i nätet. I somliga väljer man istället att ställa högre krav på antal beställningar i ett område (t ex 60% av samlade antalet fastigheter i ett större bostadsområde).

Kontakta kundservice 0411-57 73 00 så hjälper vi dig..


Publicerad 2022-06-11, Uppdaterad 2024-02-19

Beställ ÖSY

 

Vad händer när jag beställt Öppet Stadsnät?