Villa och gård

Det är hög tid att byta ut de gamla kopparledningarna till dagens och framtidens digitala fiberteknik. Ett höghastighetsnät byggt på fiber bidrar till att höja marknadsvärdet på villan, något som enligt mäklarbranschen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Med fiber från Öppet Stadsnät i Ystad kan du fritt välja tjänster bland flera leverantörer av TV, bredband och telefonitjänster.

Vad kostar en fiberanslutning?

I de allra flesta fall är avgiften förutbestämd för anslutning av villa eller gård. Du betalar bara denna avgift en gång, för själva anslutningen. Därefter betalar du enbart för de tjänster som du använder.

Villa och gård grundpris
• Existerande villa eller gård: 25 000 kr - beställ
• Villa i nybyggnadsområde (minst 10 hus): 15 000 kr - beställ

När kan jag anslutas?

Det beror på utbyggnaden och antal beställningar i ditt område. 
Läs mer och bläddra i foldern Vad händer när jag beställt Öppet Stadsnät?

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Till dig som är villa- eller gårdskund i tätort eller större by, förlägger vi tomrör fram till din tomtgräns. Vi blåser fiberkabel ända fram till fastigheten, monterar en fiberterminal inomhus, svetsar och driftsätter densamma (kräver standarduttag 230v). 

Fastighetsägaren ansvarar själv för grävning på tomten och håltagning i huset där man önskar få fiberterminalen monterad. Ni får fiberrör kostnadsfritt av oss, till biten ni gräver själv. Ingår gör även fiberterminalen.

Fiber på landsbygden

Att ha tillgång till bra kommunikation är många gånger avgörande för en levande landsbygd. Med Öppet Stadsnät öppnar vi upp en värld av tekniska möjligheter och erbjuder människor som har, eller tänker skaffa hus på landsbygden, bättre möjligheter att bo och verka där.

EU har tillkännagjort en ny stödomgång. Arbetet och utbyggnad med detta pågår för fullt. Du som har hus på landsbygden - ta tillvara på denna möjlighet och beställ redan idag! Anslutningsavgiften är densamma men med stödmedel gräver vi ända fram till fastigheten, håltagning ingår också. 

På Jordbruksverkets hemsida finns detaljerad information om bredbandsstödet. Det är också hit som Länsstyrelsen i Skåne hänvisar för att finna mer information om fiberutbyggnad på landsbygden.

Hyr du din bostad?

Kontakta din fastighetsägare.

 

 

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-11-23

Beställ Öppet Stadsnät

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo