Utbyggnadsläget 2024

Öppet Stadsnät i Ystad är nu grundutbyggt så att nätet finns i närheten av de flesta hus i tätorter och på landsbygden i kommunen. Därför går det bra att få anslutning till flertalet av oanslutna hus. Beställ anslutning här på hemsidan eller hos vår Kundservice, 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

Utbyggnad på landsbygden med stödmedel - 2 projekt

Ystad Energi har 5 april 2017 fått stödmedel via Länsstyrelsen för utbyggnad av fiberoptiskt bredband på kommunens västra landsbygd, se karta nedan. Utbyggnad kan pågå fram till 30 juni 2021. Beställning av anslutning till nuvarande pris tas emot fram till 30 mars 2021. Därefter är stödmedlen slut.

Ystad Energi har 20 mars 2020 fått stödmedel via Länsstyrelsen för utbyggnad av fiberoptiskt bredband på kommunens landsbygd till 93 särskilt svårnådda hus. Husens ägare har redan beställt anslutning. Vi kan ta emot ytterligare enstaka beställningar av anslutning i detta projekt.

För mer info, kontakta Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

1) Utbyggnad på kommunens västra landsbygd, ÖSY-UO3

Ystad Energi har erbjudit sig att ansluta alla permanent bebodda hus där ägare så önskar, samt ca 65 deltidsbebodda hus på kommunens västra landsbygd. Husägare måste beställa sin anslutning själva, vilket är en förutsättning för att fibernätet skall byggas till huset.  

 

ÖSY stödkarta

Översiktskarta med beteckningar
• Svart rand = sammanhängande bredbandsområde som avgränsar projektet
• Mörkröd rand = gräns för Ystads kommun
• Blå rand = nytt utbyggnadsdelområde som ingår i projektet
• Grön rand = tidigare utbyggt område som inte ingår i föreliggande projekt
• Ofärgat område = ej bebyggd mark

Olika områden
Vi har delat in projektet i följande delområden där namnen antyder var fibernätet byggs: Baldringe, Bromma, Enborg, Killerödsvägen, Marsvinsholms hållplats, Ruuthsbo norr, Rynge, Sövestad öster och Vallösa väster.

Grundutbyggnaden i hela projektområdet är i huvudsak klar. Nu är vi beredda att efteransluta de hus för vilka beställning har lämnats in.

För mer info, kontakta Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

2) Utbyggnad till särskilt svårnådda hus, ÖSY-UO5

Ystad Energi har erbjudit sig att bygga ut fiberoptiskt bredband på kommunens landsbygd till 93 särskilt svårnådda hus i den bemärkelse att kostnaden för utbyggnad är hög. Husens ägare har redan beställt anslutning. Vi kan ta emot ytterligare enstaka beställningar av anslutning i detta projekt. Kundtjänst kan lämna mer information.

 

EU flagga 

Efteranslutningar

Ystad Energi håller konstant på med att koppla in efteranslutningar i områden där vi redan byggt ut nätet. Generellt har vi 4-6 månaders leveranstid på dessa anslutningarna, men det finns områden där det tar kortare eller längre tid beroende på förutsättningarna. 

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2024-01-19

Beställ ÖSY

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo