Utbyggnadsläget

Öppet Stadsnät i Ystad byggs ut på flera håll i kommunen. Vill du veta mer om läget i ditt område, vänligen kontakta oss via mail info.oppetstadsnat@ystad.se

Utbyggnad på landsbygden med stödmedel

Ystad Energi har 5 april 2017 fått stödmedel via Länsstyrelsen för utbyggnad av fiberoptiskt bredband på kommunens västra landsbygd, se karta nedan. Utbyggnad kan pågå fram till 30 juni 2020.

Ystad Energi har erbjudit sig att ansluta alla permanent bebodda hus där ägare så önskar, samt ca 65 deltidsbebodda hus. Husägare måste beställa sin anslutning själva. Det är en   förutsättning för att fibernätetet skall byggas till huset.  

 

ÖSY stödkartaEU flagga 

Översiktskarta med beteckningar

• Svart rand = sammanhängande bredbandsområde som avgränsar projektet
• Mörkröd rand = gräns för Ystad kommun
• Blå rand = nytt utbyggnadsdelområde som ingår i projektet
• Grön rand = tidigare utbyggt område som inte ingår i föreliggande projekt
• Ofärgat område = ej bebyggd mark

Utbyggnaden har inletts redan under 2016 i områdets västra del. Under 2017 byggs fibernätet ut i trakten av Baldringe respektive Killeröd. Därefter genomförs årliga efteranslutningar fram till utbyggnadstidens slut.

Just nu håller vi på med utbyggnaden av Hagestad och efteranslutningar i Hammar och Valleberga.

Publicerad 2018-05-21, Uppdaterad 2018-11-15

Beställ Öppet Stadsnät

Beställ tjänster

Driftinfo

Nyheter