Företag

Med Öppet Stadsnät i Ystad finns det tjänster att få med upp till 1000 Mbit/s dubbelriktat i nätet. Är du inte så beroende av snabbheten kommer du ändå att uppskatta den. För tillsammans med andra tjänster i nätet finns många mervärden som gör det till en mycket attraktiv lösning.

Vad kostar en fiberanslutning?

I de allra flesta fall är avgiften förutbestämd och varierar bara beroende på vilken typ av fastighet som ska anslutas. Hyr du lokal måste du kontakta din fastighetsägare. Du betalar bara fiberanslutningsavgiften en gång. Därefter betalar du enbart för de tjänster som du använder.

Grundpris
• 20 000 kr (ex moms) - beställ

När kan jag anslutas?

Det är bra om företaget utser en kontaktperson som ansvarar för kontakten med oss, men vi besöker gärna företaget för att informera om vad det Öppna Stadsnätet innebär. Kontakta oss för tidplan.

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Till dig som är företagskund i tätort förlägger vi tomrör och fiberkabel till din tomtgräns. Vi blåser även in fibern, svetsar den och monterar fiberterminalen samt driftsätter den. Felavhjälpning och uppdatering av fiberterminalen ingår, när och om det skulle blir nödvändigt.
Företagsägaren ansvarar därefter själv för grävning på tomten och håltagning i huset. Om utbyggnaden sker på landsbygd där stödmedel kan användas, ingår grävningen. Du får fiberrör av oss till den biten du själv gräver ner och fiberterminalen som vi monterar ingår också.

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-11-23

Beställ ÖSY

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo