BRF och Samfällighet

Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper fiberanslutningen. Kontakta styrelsen eller ordföranden för föreningen och föreslå anslutning till Öppet Stadsnät i Ystad. Ansluter ni bostadsrättsföreningen får ni lika snabbt internet som företag och villaägare.

Vad kostar en fiberanslutning?

I de allra flesta fall är avgiften förutbestämd för anslutning av bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Ni betalar bara denna avgift en gång, för själva anslutningen. Därefter betalar respektive bostadsrättsägare enbart för de tjänster som hen använder.

Brf och samfälligheter kan beställa en gruppanslutning till det Öppna Stadsnätet. Priset för detta beror på antalet bostäder som ska anslutas. 

Grundpris
• Gruppanslutning: 25 000 kr + 1 000 kr/bostad - offert info.oppetstadsnat@ystad.se
• Prisexempel för 10 bostäder: 35 000 kr

När kan vi anslutas?

Det är bra om föreningen utser en kontaktperson som ansvarar för kontakten med oss, men vi besöker gärna hela föreningen också för att informera om vad det Öppna Stadsnätet innebär. Behöver ni tips och praktiska råd som rör installationen förmedlar vi gärna kontakten till specialister på området. Kontakta oss för offert och tidplan.

Vad får vi för anslutningsavgiften?

Till brf och samfällighet gräver vi fram till en gemensam överlämningspunkt i fastigheten eller vid områdesgränsen om det handlar om flera fastigheter. Vi blåser fram fibern dit och driftsätter den.

Du eller föreningen ansvarar själv för ett fibernät i fastigheten och inom föreningen. Vi kan montera fiberterminalen och svetsa ditt fibernät som behövs i varje bostad mot en extra kostnad. Avtalet tecknas med föreningen. 

 

 

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-11-23

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo