Behörighetskrav

För användning av bekämpningsmedel i klass 1 och 2 krävs att den som använder medlen uppfyller särskilda kunskapskrav. 

Växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 kräver tillstånd för användande. Beroende på vilken typ av bekämpning det handlar om är det Jordbruksverket, Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket som prövar ansökan om tillstånd.

Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket utbildning och utfärdar tillstånd för klass 1L och kunskapsbevis för klass 2L-medel. Socialstyrelsen har hand om utbildningar och tillstånd när det gäller ohyra och skadedjur och Arbetsmiljöverket när det rör sig om annan verksamhet.

I Skåne län har ca 6700 personer behörighet att hantera växtskyddsmedel (inköp, sprutning etc). Av dessa har flertalet tillstånd att hantera klass 1L-medel. Dessutom får ca 175 personer hantera betningsmedel.

För att få spruta med klass 1L- och klass 2L-medel krävs att man är 18 år och har genomgått en fyradagars grundkurs och avlagt godkänt prov. Grundkursen för att få använda betningsmedel omfattar två dagar. Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom deltagande i en endags fortbildningskurs. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27