Förvaring och hantering av bekämpningsmedel

Greppa Växtskyddet är en informations- och utbildningskampanj som syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk..På deras hemsida finns bra information och broschyrer att ladda ner rörande växtskydd. 

Målet med kampanjen är att nå flertalet jordbrukare som använder växtskyddsmedel med tips, idéer och kunskaper om en säker hantering av växtskyddsmedel.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-13