Avgifter - tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att betala en årlig avgift för tillsyn. Mindre anläggningar, oftast s.k. U-anläggningar, betalar timavgift i samband med tillsyn.

I ett anmälningsärende betalar man en timavgift för själva prövningen. Storleken på denna avgift är normalt som den årsavgift man sedan får erlägga. Årsavgift betalar man först året efter man anmält verksamheten. 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2024-02-26