Branscher

Inom miljötillsynsområdet finns ett stort antal branscher. Vilka som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga framgår av Miljöprövningsförordning (2013:251). 

Till vissa branscher finns branschfaktablad från Naturvårdsverket.

Miljöförbundet har valt att lägga ut information om vissa vanligt förekommade branscher här på hemsidan. 

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2021-11-25