Fordonstvätt

Tvättanläggningar som har kapacitet till tvätt av fler än 5 000 bilar eller 1 000 lastbilar eller andra vägfordon per kalenderår räknas som miljöfarliga verksamheter och omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Dessa anläggningar skulle enligt ett numera upphävt allmänt råd från Naturvårdsverket uppfylla vissa utsläppskrav senast år 2005. Anläggningar med lägre tvättfrekvens (dock tvätt av minst fem bilar eller en lastbil per arbetsdag) skulle uppfylla samma utsläppskrav senast år 2010.

Idag finns dessa riktvärden för utsläpp listade i ett branschfaktablad för fordonstvättar. Riktvärden finns för vissa tungmetaller och olja.

Miljöförbundet kommer att ställa motsvarande krav vid vår tillsyn på fordonstvättar. Även mindre anläggningar som till exempel tvättplattor vid bostadsrättsföreningar kan komma att omfattas av våra krav.  

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-12-01