Anmälningsplikt

Den som vill sälja tobak ska anmäla detta till Ystad-Österlenregionens miljöförbund senast den dag försäljningen påbörjas. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Kontakta miljöförbundet om du planerar att inrätta ett rökrum.

Vid förändring av ägarförhållanden ska detta meddelas miljöförbundet senast då ägarförhållandet ändras. Ny anmälan ska då skickas in.

Anmälningsblankett finns under Här finns blanketter.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2018-10-23