Tillsyn av tobaksförsäljning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kontrollerar att du följer reglerna.

Tillsyn utförs via inspektioner och vid dessa tillfällen kontrollerar inspektören bland annat skyltning av åldersgräns, egenkontrollprogram samt eventuell reklam. Vid tillsynsbesöket kontrolleras även utbildningsbehovet för personal. Därutöver finns möjlighet att direkt ställa frågor som rör regler angående försäljning av tobak.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2015-03-20