Försäljningsregler

Tobaksvaror får inte säljas till konsumenter i form av lösa cigaretter eller i förpackningar som är färre än 19 cigaretter.

Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. I tveksamma fall ska man begära legitimation. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år ska finnas, bland annat vid kassan.

Tobak måste ha varningstext, på svenska, och vara avsedd för försäljning i Sverige.

Distansförsäljning genom postorder eller internet och försäljning från tobaksautomat eller andra former av självbetjäning omfattas också av tobakslagen. Distansförsäljning av tobak kan inte tillåtas med mindre än att säljaren kan försäkra sig om att köparen är över 18 år.

Försäljning av tobak från varuautomater är inte tillåten annat än om automaten är uppställd i en lokal dit minderåriga inte har tillträde eller automaten kan bevakas kontinuerligt. Automater utomhus eller utom synhåll för expediterna vid kassorna i en butik är inte tillåtna.

Tobaksreklam får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Det är förbjudet att ha tobaksreklam utanför säljställen eller i skyltfönster. 

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2015-03-20