Egenkontroll

Den som äger en affär som säljer tobak ska ha kontroll över försäljningen.

Varje företag som bedriver detaljhandel med tobak är skyldigt att utöva egentillsyn över försäljningen av tobak. I egentillsynen ingår att företaget ska ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av tobak för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Syftet med programmet är att det ska utgöra ett instrument för handlaren att säkerställa att försäljningsreglerna följs.

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar bland annat för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

Förslag på egentillsynsprogram finns under Blanketter.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2015-03-20