Egenkontroll

Du ska kunna uppvisa en egenkontroll för din verksamhet.

Denna bör innehålla rutiner för bl.a.:

  • Hantering av id-kontroll
  • Skyltning
  • Utbildning av personal

I länken till höger hittar du vägledning som innehåller en beskrivning av vilka punkter ett egenkontrollprogram bör innehålla och vad dessa rutiner bör beskriva.

Vägledningen riktar sig till dig som är:

  • Detaljhandlare och säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Partihandlare som säljer tobaksvaror bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Mall egenkontrollprogram

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2023-10-16