Övrigt

Uppehåll i hämtning av avfall

I Ystads kommun anmäler man uppehåll i hämtning av avfall hos Avfallsenheten, Samhällsbyggnadsnämnden. Bor du i Simrishamns eller Tomelilla kommuner anmäler du uppehåll hos ÖKRAB. 

För uppehåll i hämtning av hushållsavfall är förutsättningen att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader.

Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare kan medges under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader.  

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-12-01