Skyddsnivåer

Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 % organiska ämnen och 70 % fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet, samt att se till att ingen individ exponeras för lukt eller förorening genom t.ex. dricks-, grund- eller badvatten. 

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden. Då krävs ett avlopp som renar 90 % organiska ämnen, 90 % fosfor och 50 % kväve.

Krav kan även ställas på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig eller kan vissa utsläpp förbjudas. Hög skyddsnivå gäller även nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag.

Publicerad 2022-11-09, Uppdaterad 2023-11-17