Vid husköp

Köper du ett hus med enskilt avlopp? Då övertar du ansvaret för den avloppsanläggning som finns. Inför ett köp bör du ta reda på vilken typ av anläggning som finns och om den är godkänd. 

Som fastighetsägare bär du ansvaret att avloppsanläggningen har giltigt tillstånd och uppfyller kraven för rening. Det är viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut och om den har tillstånd och hur den ska skötas.

Ystad- Österlenregionens miljöförbund kan svara på frågor om avloppet är godkänt eller inte och informera om det finns särskilda bestämmelser för området.

Mäklaren ska förmedla säljarens information och kan även hjälpa dig att få avloppet undersökt. Enligt miljölagstiftningen ska du som ny ägare snarast möjligt informera Ystad-Österlenregionens miljöförbund om ägarbytet. Läs mer på avloppsguiden.se.

Publicerad 2022-11-09, Uppdaterad 2023-11-17