Tillstånd och ansökan


Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.

När det gäller ombyggnad av avlopp och åtgärderna är mer omfattande, till exempel utbyte av sandfilterbrunn till minireningsverk eller markbädd, krävs tillstånd. Om inte ändringen leder till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning förändras väsentligt krävs endast en anmälan.

Även om ett äldre tillstånd finns ska en ombyggnad prövas. En av direktionen fastställd avgift tas ut för prövning av en ansökan alternativt handläggning av en anmälan. Aktuell avgift finns på respektive blankett.

Din ansökan fyller du lämpligast i tillsammans med den entreprenör du har valt att anlita. Se till att du fyllt i alla uppgifter som krävs och att den är korrekt innan du skriver på och skickar in.

Publicerad 2016-11-08, Uppdaterad 2018-10-30