FÖP Köpingebro Nybrostrand

Nu börjar arbetet med att ta fram en gemensam fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand. Kommunfullmäktige beslutade den 18 augusti 2022 om att stadsbyggnadsavdelningen ska påbörja arbetet med planförslaget.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att planen ska ge vägledning och fördjupning i frågor om hur de två orterna kan, tillsammans och var för sig, fortsatt utvecklas. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

Under projektets gång finns flera tillfällen till dialog med allmänhet och verksamma inom orterna. Vi planerar att genomföra en tidig dialogprocess under den inledande delen av projektet. Sedan kommer planförslaget att vara ute på samråd där tillfälle finns för dialog och att lämna synpunkter. Därefter ska planförslaget revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut på granskning där det åter ges möjlighet till att komma med synpunkter.

Geografisk avgränsning

Välkommen att höra av dig med frågor!

 

 

Publicerad 2022-08-24

Kontakt

E-post: sam@ystad.se