Ny översiktsplan på gång

Här kan du läsa mer om förslaget till ny översiktsplan för byar och landsbygd i Ystads kommun. Läs den digitala översiktsplanen.

Klicka här för att läsa öp

Du kan även läsa översiktsplanen i PDF-format, den finns länkad på sidan. Där hittar du också en kortare sammanfattning av planförslaget, mark- och vattenanvändningskartan i PDF-format och samrådsredogörelsen. Miljökonsekvensbeskrivningen hittar du under kapitlet Konsekvenser i översiktsplanen. Samrådsförslaget från 2019 finns också att läsa för att följa de förändringar som kommunen har gjort i det nuvarande förslaget.

Vad händer nu?

Förslaget på den nya översiktsplanen var ute på samråd under tiden 15 februari – 30 april 2019. Många synpunkter kom in under samrådstiden och nu ställs ett omarbetat förslag ut på utställning från 19 oktober till och med 31 december 2020. Översiktsplanen berättar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030 gällande bland annat bebyggelse, landsbygdsutveckling, hav och infrastruktur.

På dessa platser finns översiktsplanen tillgänglig för allmänheten att ta del av under hela utställningstiden:

Nya Rådhuset, Österportstorg 2 Ystad, måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.30, fredag kl. 8.00 – 16.00

Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 Ystad, måndag – torsdag kl. 10 -12, kl. 13 – 15, fredag kl. 10 -12

Biblioteken i Ystad, Köpingebro, Glemmingebro, Löderups, Svarte samt Bokbussen. För bibliotekens öppettider och Bokbussens turlista gå in på biblioteksso.se

Vi vill veta vad du tycker!
Lämna dina synpunkter genom funktionen ”Tyck till” i den digitala planen nedan eller skicka dem med epost till sam@ystad.se. Du kan även lämna skriftliga synpunkter via brev till Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 271 80 Ystad. Märk gärna e-posten och breven med ”Kommunen Ystad 2030”. 

Sista dag för att lämna dina synpunkter är den 31 december.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Stadsbyggnadsavdelningen sam@ystad.se, eller ringa Stadsbyggnadsavdelningens expedition, 0411-57 72 30.

Välkommen!

 

Här finns en instruktionsfilm som visar hur du kan navigera runt och läsa under översiktsplanens olika flikar.

 

 

Tidsplanen för översiktsplanen

 

Varför en ny översiktsplan?

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om gällande översiktsplanen är aktuell eller inte och i december 2016 beslutades att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs det i uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupade översiktsplaner. Den nya översiktsplanen som nu är på granskning handlar därför om mark- och vattenanvändningen för kommunens byar och landsbygd.
Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras

 

 

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2020-10-19

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se