FÖP Köpingebro

Fördjupad översiktsplan för Köpingebro

Köpingebro samhälle.

Den fördjupade översiktsplanen ska ge strategiska ramar för en utveckling av Köpingebro till ett stationssamhälle med stark identitet. Planen har till uppgift att klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad på såväl kort som lång sikt. Syftet är att ha en samlad helhetsbild som ligger till grund för kommande planering.

Köpingebro är den största tätorten utanför Ystads stadskärna och en av kommunens mest intressanta utbyggnadsorter med en stor potential för utveckling.

Översiktsplanen finns att ladda ner, alternativt läsa, under rubriken Länkar på den här sidan. Det finns även möjlighet att ladda ner enbart delar av den via respektive underrubrik.

 

Fördjupad översiktsplan för Köpingebro antogs av Kommunfullmäktige i Ystad, 2014-10-23, § 129

 

 

Publicerad 2020-10-22, Uppdaterad 2023-09-21