FÖP Svarte

Fördjupad översiktsplan för Svarte

Vy över Svarte.

Fördjupad översiktsplan för Svarte har till syfte att pröva förutsättningarna för utbyggnad av Svarte samhälle, samt att ange mål och riktlinjer för Svartes utveckling. Planperioden, det vill säga den tid för vilket fördjupningen beräknas gälla, är satt till perioden 2008 – 2030.

Den fördjupade översiktsplanen för Svarte antogs av kommunfullmäktige den 15 januari 2009.

 

 

Publicerad 2020-10-22, Uppdaterad 2023-09-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se