Fördjupad översiktsplan för Köpingebro–Nybrostrand

Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för orterna Köpingebro–Nybrostrand med omnejd. I planen lägger kommunen fram övergripande och långsiktiga strategier för hur mark och vatten ska användas inom området. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge vägledning och fördjupning i frågor om hur de två orterna kan fortsätta användas, utvecklas och bevaras, både tillsammans och var för sig.

Vad händer nu?

En tidig dialog om planen har genomförts i form av workshopar och pop-up tillfällen för allmänheten. Elever på Köpingebro skola har också delat med sig av hur de använder området och hur de tycker att det bör utvecklas. Tack till alla er som bidragit!

Med hjälp av alla tankar och idéer från dialogen kommer kommunen ta fram ett planförslag. I planförslaget måste kommunen även väga in utvecklingsbehov, ekologiska, sociala och ekonomiska värden samt ta hänsyn till gällande lagstiftning. Förslaget kommer skickas ut på samråd och då kommer det finnas tillfälle att lämna synpunkter. Därefter ska planförslaget revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut på granskning där det åter ges möjlighet att komma med synpunkter.

FÖP Köpingebro Nybrostrand: Geografisk avgränsning

Kartan visar planens geografiska avgränsning.

 

 

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2023-09-21