Information

Här hittar du aktuell information och informationsblad från Ystad Energi

 

Nya Mina Sidor, kontroll på hur mycket el och fjärrvärme du använder

 

Ystad Energi har ändrat till Bankgiro

 

Ystad Energi har ny Kundservice, välkommen att kontakta oss

 

Ystad Energi och GDPR

 

 Information om fjärrvärmepriser, inga förändringar 2018 eller 2019

 

Information till våra elhandelskunder - Ystad Elhandel

Information om elnät

  • Elnätets leveranssäkerhet

- Under 2017 var elnätets leveranssäkerhet 99.99%, läs mer här

  • Energiskatten höjs 2019-01-01

- Information om energiskatten

  • Elnät, nya priser från och med 2019-01-01:

 - Elnätpriser för privatpersoner och mindre företag.

 - Elnätpriser för större företag.

 

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott varat under sammanhängande period om minst tolv timmar.

Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd.

 

 

Publicerad 2015-09-30, Uppdaterad 2019-10-01

Kontakt

Ystad Energi AB
Kundservice
El, Fjärrvärme och Bredband
0411-57 73 00

Allmänna villkor

Från och med 2019-04-01 gäller nya allmänna villkor för konsumenter av elnät, elhandel och fjärrvärme.

- Här hittar du information om förändringarna

 

  • Elnät, Avtalsvillkor

- Finner du här

 

  • Elhandel, Avtalsvillkor

- Konsumenter

- Näringsidkare

 

  • Fjärrvärme:

- Finner du här