Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas av misstag. Anmälan ska göras till miljöförbundet när en cistern tas ur bruk.  

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-01

Länkar