Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om cisternen rymmer mer än 150 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Cisterner inomhus bör vara invallade. Om de inte är invallade ska de kontrolleras oftare. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledning (i byggnad) får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Vid påfyllningsröret ska finnas en skylt som anger att cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde. Den ska stå på en tät yta som är ogenomsläpplig för olja. 

När ett mark- eller vattenområde förklaras till ett vattenskyddsområde ska redan installerade cisterner ha ett sekundärt skydd inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. För lösa behållare med en volym på 1 m3 har man ett år på sig.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-02-26

Länkar