Ovan mark

Cistern utomhus

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll, se SWEDACs hemsida. 

Cistern inomhus

Även inomhuscisterner som kan finnas i en källare eller ett garage ska genomgå återkommande kontroll.

Om din cistern inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som markförlagd, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga. Om du är osäker på vad som gäller för din cistern – rådgör med ett ackrediterat företag.

Cisterner i maskinhallar, mindre skjul, oisolerade stall, växthus m.m. räknas inte som inomhuscisterner, utan ska enligt Naturvårdsverket behandlas som utomhuscisterner. För att cisternen ska räknas som en inomhuscistern krävs att den står i ett isolerat utrymme, skyddat mot större temperaturförändringar, exempelvis i pannrummet eller i bostadens källare. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-13

Länkar