I mark

Cisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt har markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll, mer information om detta finns på SWEDACs hemsida. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-04

Länkar