Miljörapportering

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och lämnas in senast den 31 mars året efter. Utebliven eller försenad miljörapport kan medföra miljösanktionsavgift.

Uppgifter från miljörapportens emissionsdeklaration används som underlag för dels ett nationellt och dels ett europeiskt utsläppsregister. 

Rapporteringssätt

Rapporteringen ska ske elektroniskt via SMP, Svenska miljörapporteringsportalen. Registrera och logga in på Naturvårdsverkets hemsida. Ni ska uppge ert anläggningsnummer. Frågorna i rapporten är inte anpassade till enbart lantbruk så det är viktigt att ni försöker fundera ut hur ni kan utveckla svaren. Svara så utförligt ni kan! 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27