A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'O' med 8 träff(ar).


Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheternas verksamheter så långt så möjligt ska vara öppna. Detta betyder t ex att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av offentliga handli...

Olika avloppslösningar

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan ge råd och vägledning om vilka krav som ställs på avloppsanordningen men har inte i uppgift att ge förslag på l...

Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja &aum...

Olyckor och utsläpp

Kontakta alltid SOS Alarm 112 vid olyckor och utsläpp så att Räddningstjänsten kan bistå med akuta insatser oavsett tidpunkt på dygnet. De kan till exempel lägga...

Om miljöförbundet

Ystad-Österlenregionens miljöförbund I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Vi är verksamma inom område...

Omklassning av livsmedelsverksamhet

Från och med år 2024 kommer miljöförbundet att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och al...

Organisation

Den 1 juni 2009 övergick  miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. All persona...

Ovan mark

Cistern utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på k...