A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'O' med 9 träff(ar).


Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja &aum...

Olyckor och utsläpp

Kontakta alltid SOS Alarm 112 vid olyckor och utsläpp så att Räddningstjänsten kan bistå med akuta insatser oavsett tidpunkt på dygnet. De kan till exempel lägga...

Ovan mark

Oljetank utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på...

Oljetank som tas ur bruk

Oljetank och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Tanken bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta b...

Ovan mark

Cistern utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på k...

Organisation

Den 1 juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. All personal finns samlad på Gladanleden 2 i T...

Olika avloppslösningar

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan ge råd och vägledning om vilka krav som ställs på avloppsanordningen men har inte i uppgift att ge förslag på l...

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheternas verksamheter så långt så möjligt ska vara öppna. Detta betyder t ex att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av offentliga handli...

Om miljöförbundet

Ystad-Österlenregionens miljöförbund I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Vi är verksamma inom område...