A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'F' med 18 träff(ar).


Företag, skolor, verksamheter

Under respektive område hittar du kontaktinformation och handledningar för de eventuella tillstånd som måste sökas eller anmälningar som måste lämnas in.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa eller miljö klassas som farligt avfall. Det ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet.Som farligt avfall räk...

Fåglar

Har du problem med fåglar? Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar f...

Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador. Fuktskador är både dyra och svåra att komma till rätta med. Fuktskador kan bland annat ge upphov till mögelbildning, rötsvamps-an...

Folköl

Folköl är en dryck som har framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 v...

Förorenade områden

Upplysningsskyldighet När en förorening upptäcks ska den som äger eller brukar fastigheten, eller den som utför undersökningar på deras uppdrag, genast underrä...

Förvaring och hantering av bekämpningsmedel

Greppa Växtskyddet är en informations- och utbildningskampanj som syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk..På deras hemsida finns bra...

Förvaring av kemikalier

Yrkesmässiga användare av kemikalier har ett stort ansvar för att handha kemikalierna på ett korrekt sätt. Vid tillsyn ställs krav på hur förvaringen ska ske...

Farligt avfall

Klassning av farligt avfall Det behöver inte vara så komplicerat att ta reda på vad som är farligt avfall. Avfall är farligt då det är explosivt, brandfarlig...

Fordonstvätt

Tvättanläggningar som har kapacitet till tvätt av fler än 5 000 bilar eller 1 000 lastbilar eller andra vägfordon per kalenderår räknas som miljöfarliga verksa...

Försäljningsregler

För att få sälja tobak måste du förhålla dig till en del regler som utgår från Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Exempel på regler &au...

Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter  Cecilia Fahlborg (M) ordförande, Stora Östergatan 43, 271 34 Ystad, 0709-47 71 48, e-post cecilia.fahlborg@ystad.se      Christer Akej...

Förbundsstadgar

Förbundsordning Reglemente Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Samverkansavtal

Frågor och rådgivning om enskilda avlopp

Då trycket är högt på våra handläggare inför vi telefontid för frågor och rådgivning om enskilda avlopp. Du kan säkrast komma i kontakt med någon av våra handläggare:Måndagar 9-12 Onsdagar 13-15

Förskolor 2017

Se rapport här: https://www.ystad.se/globalassets/dokument/miljoforbundet/projektrapporter/projekt-forskolor-2017-ratt.pdf

Flugor

Vid varmt väder förökar sig flugor väldigt snabbt och kan komma att bli en olägenhet. För att minska förekomsten av flugor kan lantbrukare som har gödsel p&arin...

Förlängt hämtningsintervall

Det går endast att ansöka om förlängt hämtningsintervall avseende slam från avloppsanläggning för BDT (bad, disk och tvätt). Gällande renhålln...

Fågelinfluensa i Sverige

Vad skyddsnivå 2 innebär framgår av Jordbruksverkets föreskrift och informationsblad som finns att läsa på deras webb. Huvudsakligen gäller följande: Fö...