A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'F' med 20 träff(ar).


Farligt avfall

Klassning av farligt avfall Det behöver inte vara så komplicerat att ta reda på vad som är farligt avfall. Avfall är farligt då det är explosivt, brandfarlig...

Flugor

Vid varmt väder förökar sig flugor väldigt snabbt och kan komma att bli en olägenhet. För att minska förekomsten av flugor kan lantbrukare som har gödsel p&arin...

Folköl

Folköl är en dryck som har framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 v...

Fordonstvätt

Tvättanläggningar som har kapacitet till tvätt av fler än 5 000 bilar eller 1 000 lastbilar eller andra vägfordon per kalenderår räknas som miljöfarliga verksa...

Frågor och rådgivning om enskilda avlopp

Då trycket är högt på våra handläggare inför vi telefontid för frågor och rådgivning om enskilda avlopp. Du kan säkrast komma i kontakt med någon av våra handläggare:Måndagar 9-12 Onsdagar 13-15

Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador. Fuktskador är både dyra och svåra att komma till rätta med. Fuktskador kan bland annat ge upphov till mögelbildning, rötsvamps-an...

Fågelinfluensa i Sverige

Vad skyddsnivå 2 innebär framgår av Jordbruksverkets föreskrift och informationsblad som finns att läsa på deras webb. Huvudsakligen gäller följande: Fö...

Fåglar

Har du problem med fåglar? Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar f...

Förbränningsanläggningar

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar I enlighet med 23 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar publiceras uppgifter om medelstora fö...

Förbud för engångsplast

Förbudet gäller för de som producerar eller importerar dessa produkter för vidare försäljning. Övriga aktörer som säljer eller tillhandahåller dessa...

Förbundsstadgar

Förbundsordning Reglemente Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Samverkansavtal

Företag, skolor, verksamheter

Under respektive område hittar du kontaktinformation och handledningar för de eventuella tillstånd som måste sökas eller anmälningar som måste lämnas in.

Förlängt hämtningsintervall

Om du önskar få förlängt intervall för slamtömning på din fastighet gäller följande: I renhållningsföreskrifterna för Ystad samt för...

Förorenade områden

Upplysningsskyldighet När en förorening upptäcks ska den som äger eller brukar fastigheten, eller den som utför undersökningar på deras uppdrag, genast underrä...

FörRätt - kommunala digitala tjänster för omklassning och registrering av livsmedelsverksamheter

För att säkerställa att våra nya e-tjänster är användarvänliga och uppfyller era behov, skulle vi vilja be er om er hjälp. Vi söker verksamhetsut&oum...

Förskolor 2017

Se rapport här: https://www.ystad.se/globalassets/dokument/miljoforbundet/projektrapporter/projekt-forskolor-2017-ratt.pdf

Försäljningsregler

För att få sälja tobak måste du förhålla dig till en del regler som utgår från Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Exempel på regler &au...

Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter  Christer Akej (M) ordförande, Hannåsavägen 1, 276 55 Hammenhög, tfn 0708-18 29 55, e-post christer.akej@gmail.com Viktor Emilsson (M) 1:e vice ordf&...

Förvaring av kemikalier

Yrkesmässiga användare av kemikalier har ett stort ansvar för att handha kemikalierna på ett korrekt sätt. Vid tillsyn ställs krav på hur förvaringen ska ske...

Förvaring och hantering av bekämpningsmedel

Greppa Växtskyddet är en informations- och utbildningskampanj som syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk..På deras hemsida finns bra...