A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'L' med 17 träff(ar).


Livsmedel

Miljöförbundet arbetar med att skydda dig som konsument mot matförgiftning eller mot livsmedel som är skadligt på annat sätt. Du ska också kunna köpa livsmede...

Lämna farligt avfall

På kommunernas återvinningscentraler finns miljöstationer. Dessa är avsedda för hushållen som kan lämna sitt farliga avfall utan kostnad. I Tomelilla kommun...

Legionella

Namnet legionella kommer från att 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 stycken dog då ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet av juli 1977 i...

Legionella

Namnet legionella kommer från att 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 stycken dog då ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet av juli 1977 i...

Lokalutformning

För att skydda människors hälsa ställs det krav på hygienlokaler. Den som tänker driva en lokal med hygienisk verksamhet ska skaffa sig den kunskap som krävs. Inom...

Lantbruk

Lantbruk kan se mycket olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små. Vissa är djurhållande medan andra är specialiserade på växtodling. Sto...

Lagring som en del av att samla in avfall

Du får lagra avfall som en del av att samla in det på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport utan att behöva göra en anmälan eller s&...

Livsmedel

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Ystad-Österlenregionens miljöförbund kontrollerar...

Läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför apotek.Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som vill sälja re...

Lagstiftning

För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler som till stora delar är gemensamma för hela EU. I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten...

Lokala bestämmelser

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Simrishamn Lokala ordningsföreskrifter Tomelilla Lokala ordningsföreskrifter Ystad Översiktskartor till lokala ordnings...

Lantbrukare inom vattenskyddsområde?

Miljöförbundet bjuder in dig som lantbrukare med verksamhet inom vattenskyddsområde till ett informationsmöte om den nya lagstiftning som nyligen trätt i kraft gällande växtskyddsmedel. Mötet kommer b...

Livsmedel

Kontroller Miljöförbundet utför löpande kontroller hos alla livsmedelsföretagare som finns i förbundets register. Livsmedelsföretagare är de som driver verksamh...

Livsmedelsföretag

eller planerar ni att starta livsmedelsbutik, café, restaurang, eller om ni tillfälligt planerar att servera eller bjuda på livsmedel under en kort period. Tänk på att ni behöver lämna in anmälan om r...

Lantbrukare/frukt- o bärodlare

För de lantbrukare eller frukt/bärodlare som har tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, meddelat från år 2017 och framåt, ska sprutjournal avseende år 2017 inkomma till m...

Livsmedel, folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Öl Anmälan om försäljning/servering av folköl Egenkontrollprogram folköl Tobak Ansökan...

Livsmedelsverksamhet och coronavirus

Restauranger, barer och caféer Från och med onsdag 25 mars tillåts endast bordsservering. Barhäng  kommer inte tillåtas och bord i lokalen ska placeras glest. De nya...