A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'I' med 17 träff(ar).


Inbjudan till gårdsvandring

2015-02-13 Ystad-Österlenregionens miljöförbund i samverkan med HIR Skåne och LRF Skåne inbjuder till en lantbrukarträff där vi under lättsamma former diskuterar vad man egentligen behöver v...

Inomhusmiljö

Ärenden gällande inomhusmiljö som miljöförbundet handlägger omfattas av miljöbalken. Dessa regler avser att skydda personer mot "olägenhet", det vill säga...

Installation av oljetank

Om du avser att installera oljetank i mark som rymmer mer än 1 m3,  oljetank som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark, eller oljetank samt övrig hantering av...

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om oljetanken rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. O...

I mark

Oljetankar i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra e...

Installation av cistern

Om du avser att installera cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter, cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter utomhus ovan mark, eller cistern samt &oum...

I mark

Cisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt har markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta g&o...

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om cisternen rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Ci...

Installation och skrotning

Miljöförbundet ska underrättas innan installation eller konvertering av aggregat med 14 ton CO2e eller mer sker. Meningen är att miljöförbundet ska ha möjlighet att...

Inventering av PCB

Inventeringen ska omfatta förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer/transformatorer. Inventeringen ska ske enligt ”Inventera och sanera PCB" som finns tillg&au...

Information om rutiner vid slamspridning

För att få en enhetlig handläggning av ärenden rörande spridning av slam på åkermark har rutiner fastställts om vad som skall gälla vid slamspridning in...

Information om AM-körkort

AM-körkortet är ett körkort för moped klass 1 och har en åldersgräns från 15 år. Kortet har utseendet som ett vanligt körkort för andra fordon...

Inbjudan till avloppsmöte

Onsdagen den 24:e juni kl.16.30 anordnar kommunens VA-enhet och miljöförbundet ett möte där berörda fastighetsägare är välkomna för att diskutera sina avloppsanläggningar och en eventue...

Information till lantbrukare om lagändring

Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill informera verksamhetsutövare inom Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner om lagändringar som är kopplade till miljösanktionsavgifter. Detta gäller dokumenta...

Invasiva arter

Sydöstra Skåne samverkar mot invasiva främmande arter. Invasiva arter är ett växande problem och ett hot mot ekosystem och biologisk mångfald. http://www.leadersydostra...

Information om coronaviruset

När det gäller våra kontroller och inspektioner framöver kommer vi att kontakta de verksamheter som ska besökas för att fråga om det är möjligt att ta em...

Inställd skytteträff

Istället har vi skickat ut de tilltänka frågorna som kommer ställas i den framtida årsrapporten. Vi vill gärna ha dina synpunkter innan årsrapporten tas i bruk. M...