A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'B' med 26 träff(ar).


Blanketter

Bad

Miljöförbundet har ansvaret för tillsynen på alla badanläggningar som allmänheten har tillträde till, såsom bubbelpooler på hotell, simbassäng...

Bekämpningsmedel

All användning av bekämpningsmedel innebär risk för läckage till yt- och grundvatten. Yrkesmässig spridning, vilken kräver behörighetsintyg (se länk till i...

Biltvätt

Tvätta miljörätt Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Att tvä...

Buller

Om du störs av vägbuller ska du vända dig till väghållaren, oftast Trafikverket eller den aktuella kommunens gatuavdelning. Om det gäller järnvägsbuller vä...

Bassängbad

Bassängbad i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner: Simrishamn Utomhusbad Hammenhög Tobisvik Sankt Olof Kyhls bad Inomhusbad Korsavadshallen    Tomelilla Utomhusbad Eljar...

Badklåda

Badklåda, simmarklåda, eller cerkariedermatit (i vardagligt tal ibland bara "cerkarier") är en ofarlig och självläkande parasitorsakad åkomma som ses i Sverige oc...

Badsårsfeber

Badsårsfeber är en ovanlig sårinfektion orsakad av kolerabakterier. Bakterien som orsakar sårinfektionerna tillhör arten Vibrio cholerae men skiljer sig från klassisk...

Buller

Störs du av buller?  Om det gäller buller i fastigheten där du bor, till exempel från fläktar bör du prata med fastighetsägaren. Fasta installationer som kan a...

Bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för at...

Behörighetskrav

För användning av bekämpningsmedel i klass 1 och 2 krävs att den som använder medlen uppfyller särskilda kunskapskrav. Växtskyddsmedel som hänförs til...

Bestämmelser om lagring och spridning av gödsel

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket har förstärkts när det gäller bestämmelserna om lagring och spridning. F&o...

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska beräkna lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget. I beräkningen ska utsöndrad mängd av...

Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska göra en beräkning av kvävebehovet för den förväntade skörden av respektive gröda.Vid beräkningen av...

Bakgrund

Bakgrunden till översynen av bestämmelserna inom det nitratkänsliga området är att Europakommissionen lämnat synpunkter på att Sverige inte uppfyller det så...

Biologisk behandling

Rötning och kompostering (biologisk behandling) av avfall ökar. Det ger användbara restprodukter. Rötning ger också energi i form av biogas. För matavfall finns milj&oum...

Branscher

Inom miljötillsynsområdet finns ett stort antal branscher. Vilka som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga framgår av Miljöprövningsförordning...

BLUNTS - vad är det?

Hela tiden kommer det nya tobaksprodukter. Sedan en tid tillbaks säljs det ”Blunt Wraps” i många tobaksaffärer. Blunt Wraps görs av många tillverkare främst...

Biogödsel - vad gäller?

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Länsstyrelsen och Sjöbo kommun har tillsammans tagit fram information om lagring av biogödsel, spridning av biogödsel samt ändring av verksamhet som hanterar...

Biogödsel

I samhället skapas hela tiden organiskt avfall från olika verksamheter. Det kan vara matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustrin eller stallgödsel f...

Bekämpningsmedel på gårdsplan

Tillståndsplikt råder för alla bekämpningsmedel som yrkesmässigt ska användas på lättgenomsläppliga ytor, dvs ytor som exempelvis gårdsplaner, inhägnade eller icke inhägnade områden där allmänhet...

Befrielse från hämtning av matavfall

Nu är det fem år sedan hämtning av matavfall i separat kärl successivt började införas i Tomelilla och Simrishamns kommuner. Om man valt att själv kompostera sitt m...

Behöver du uppgifter om en viss fastighet

Vid förfrågan om enskilt avlopp vid en särskild fastighet skickar du ett mail till exp@ystadosterlenmiljo.se. Uppge alltid fastighetsbeteckningen och vad du undrar om det enskilda avlo...

Bra service!

Det är viktigt för miljöförbundet att erbjuda en bra service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bem&...

Behandling av personuppgifter

Ystad-Österlenregionens miljöförbund sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsför...

Bassängbad - anmälningsplikt

Nyetableringar av bassänger (oavsett storlek, även t.ex. badtunnor och jacuzzi) där allmänheten har tillträde är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Äve...