A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'M' med 14 träff(ar).


Miljöförbundet informerar

Mördarsniglar

De senaste åren har allt fler fått problem med s.k. mördarsniglar (det egentliga namnet är spansk skogssnigel) i sina trädgårdar. Namnet mördarsnigel har snigeln...

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du kontakta miljöförbundet så fort som möjligt för att inspektörerna ska kunna utreda orsaken.  ...

MIFO

Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad mark. Metoden kallas för MIFO-modellen som står för Metod för Inventeri...

Miljörapportering

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och l&a...

Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då krävs en anmälan till miljöförbundet eller i vissa fall ett tillstånd från länsstyrelsen eller milj...

Märkning och information

För att kunna bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet är märkning av och information om livsmedlet av stor vikt, i synnerhet för allergiker som måste kunna lita p&...

Miljöförbundet på Bio Rio

Den 1 november 2015 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel  (NFS 2015:2) i kraft. Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser för...

Miljöskydd

Industritillsyn gällande alla verksamhetstyper som bedöms ha miljö-eller hälsopåverkan enl. miljöbalken, t.ex. vindkraftverk, livsmedelsindustrier, fordonstvättar,...

Matsvinn

Cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person slängs och 26 kilo ätbar mat och dryck hälls ut i slasken varje år. Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid – vi köper för mycket, glömmer den lä...

Mätning av radon

Vi har s.k "radonkartor", men anser att de inte är riktigt tillförlitliga, därför vill vi inte dela med oss av dem. I vissa fall finns mätningar redan gjorda på en fastighet och det lämnar vi gärna ut...

Miljöskydd

Miljöfarlig verksamhet Anmälan om att verksamhet upphört Anmälan om avhjälpandeåtgärder - förorenad mark Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmäl...

Matlådor - undvik magsjuka

Du som lagar matlådor: Redovisa innehållet av allergener mycket noga. Sälj gärna nedkylda matlådor, men enbart om du har kunnat kyla ner maten på ett säkert s&a...

Minska smittspridningen

Råd och regler för restauranger och krogar Alla kaféer, restauranger och liknande serveringsställen måste ordna så att covid-19-smittan inte sprids. Dessa regler g&a...