A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'M' med 13 träff(ar).


Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du kontakta miljöförbundet så fort som möjligt för att inspektörerna ska kunna utreda orsaken.  ...

Matlådor - undvik magsjuka

Du som lagar matlådor: Redovisa innehållet av allergener mycket noga. Sälj gärna nedkylda matlådor, men enbart om du har kunnat kyla ner maten på ett säkert s&a...

Matsvinn

Cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person slängs och 26 kilo ätbar mat och dryck hälls ut i slasken varje år. Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid – vi köper för mycket, glömmer den lä...

Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då krävs en anmälan till miljöförbundet eller i vissa fall ett tillstånd från länsstyrelsen eller milj...

Miljöförbundet informerar

Miljöförbundet på Bio Rio

Den 1 november 2015 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel  (NFS 2015:2) i kraft. Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser för...

Miljöförbundets årliga julklapp

Församlingarna i Tomelilla, Ystad och Simrishamn arbetar med att dela ut matkassar till behövande familjer nu i juletid och det vill vi på miljöförbundet bidra till.  Go...

Miljörapportering

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och l&a...

Miljöskydd

Industritillsyn gällande alla verksamhetstyper som bedöms ha miljö-eller hälsopåverkan enl. miljöbalken, t.ex. vindkraftverk, livsmedelsindustrier, fordonstvättar,...

Miljöskydd

Miljöfarlig verksamhet Registrering medelstor förbränningsanläggning Anmälan om avhjälpandeåtgärder § 28 - förorenad mark Upplysning om mark- eller v...

Märkning och information

För att kunna bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet är märkning av och information om livsmedlet av stor vikt, i synnerhet för allergiker som måste kunna lita p&...

Mätning av radon

Om du vill veta radonhalten där du finns hänvisar vi till företag som utför sådana mätningar mot ersättning. För mer information, se vår hemsida; https:/...

Mätning av radon

Kommunen eller miljöförbundet utför inga egna mätningar av radonhalt. Om du vill veta radonhalten där du finns hänvisar vi till företag som utför sådana m...