A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'N' med 12 träff(ar).


Ny informationsförordning gällande livsmedel

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv, nämligen direktiven om märkning och om näringsvärdes-deklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel sam...

Natur

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner har kommunekologer som har stor kunskap om respektive kommuns lokala natur. Kontakta respektive kommun om du har frågor om naturen.

Nedskräpning

Följande lagstiftning gäller för nedskräpning:  Miljöbalken 15 kap 30 § - "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tilltr...

Nya kemikalier med mera

För företag som för in kemikalier till Sverige, tillverkar ett ämne inom EU eller importerar ett ämne eller en beredning till EU:s tullområde finns en rad olika saker at...

Nya Taxor 2016

Miljöskydd, öl, tobak, receptfria läkemedel samt strålskydd 890 kronor per timme. Livsmedel, tillsyn 1 080 kronor per timme. Livsmedel, extra offentig kontroll och prövning 950 kronor per timme.

Ny renhållningsförordning

Fr.o.m. den 1 juli 2016 har Simrishamn och Tomelilla kommuner en ny renhållningsförordning. Titta gärna under fliken Lokala bestämmelser här ovan eller gå in på Ökrab:s hemsida för att läsa...

Nya rapporter!

Kontrollköp Gruppboenden Campingar

Nya sanktionsavgifter

Riksdagen har nyligen beslutat att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en verksamhet utan...

Ny handbok

Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även dricksvattenförsörjningen. Handboken handlar om hur kommu...

Ny tobakslag 1 juli 2019

För dig som säljer tobak: Värt att veta om försäljningstillstånd För dig som har serveringsrörelse: Kort information om utökade regler för rökfr...

Ny projektrapport!

Se rapport här

Ny avfallsförordning

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen (Avfallsförordning 2020:614), som innebär att en utökad anteckningsskyldighet tr&...