A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'D' med 12 träff(ar).


Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen&n...

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men cirka en miljon människor har egen brunn (enskilt vatten).   

Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för...

Dispensmöjlighet

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det beror på något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka ell...

Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varj...

Delegeringsregler

Delegeringsregler för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Dags att skicka in ansökan...

Nu börjar det bli det dags att skicka in ansökan för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inför nästa år. Ansökningsblankett finns här på miljöförbundets hemsida, under Blanke...

Dispens för gödselspridning

För att ansöka om dispens för spridning av gödsel måste följande uppgifter skickas in till miljöförbundet: Namn Personnummer/organisationsnummer Verksamhetens huvudfastighet Fastigheterna där det ska...

Dispens gödselspridning

Dispens ges fram till och med fredagen den 30 november 2018, om du t.ex. inte har spridit gödsel p.g.a. att du ska ta en sen vallskörd. Vi vill ha in följande uppgifter: 1.  &...

Djur & Lantbruk

Lantbruk Anmälan/ändring om jordbruk, djurhållning m.m. Ansökan om dispens från gödselspridningsregler, enl. 36§ Anmälan om att verksamheten upphört Djur...

Du kan bli en av oss!

Vi söker två alkoholhandläggare Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och omfattar myndighetsutövning inom våra medlemskommuner Simrishamn...

Djupborrning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att bevilja ScandiVanadium Ltd:s anmälan gällande miljöfarlig verksamhet.