A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'D' med 12 träff(ar).


Dags att skicka in ansökan...

Nu börjar det bli det dags att skicka in ansökan för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inför nästa år. Ansökningsblankett finns här på miljöförbundets hemsida, under Blanke...

Delegeringsregler

Delegeringsregler för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varj...

Dispens för gödselspridning

För att ansöka om dispens för spridning av gödsel måste följande uppgifter skickas in till miljöförbundet: Namn Personnummer/organisationsnummer Verksamhetens huvudfastighet Fastigheterna där det ska...

Dispens gödselspridning

Dispens ges fram till och med fredagen den 30 november 2018, om du t.ex. inte har spridit gödsel p.g.a. att du ska ta en sen vallskörd. Vi vill ha in följande uppgifter: 1.  &...

Dispensmöjlighet

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det beror på något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka ell...

Djupborrning

Enligt handlingarna har bolaget för avsikt att undersökningsborra i ett område i Bontofta och ett område i Onslunda med sträckning mot Spjutstorp, Tomelilla kommun. Syftet m...

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen Skåne, med djurskyddsorganisationen i...

Djur & Lantbruk

Lantbruk Anmälan om jordbruk, djurhållning m.m. Ansökan om dispens från gödselspridningsregler, enl. 36§ Anmälan om ändring av C-verksamhet Anmälan om at...

Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för att få hålla vissa djur. Bestämmelserna är besluta...

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men cirka en miljon människor har egen brunn (enskilt vatten).  

Du kan bli en av oss!

Projektanställd miljöinspektör med inriktning på livsmedelstillsyn Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och omfattar myndighetsutövning d...