A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'D' med 15 träff(ar).


Dagvattenanläggning

Anmälan Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till Ystad-...

Dagvattenanläggning

Anmälan om dagvattenanläggning

Debitering av årsavgifter som gäller under 2023

För att få förlängd betalningstid gäller följande vid en första kontakt:Belopp som gäller för verksamhetens samtliga fakturor som gäller tillsynsavgi...

Delegeringsregler

Delegeringsregler för Ystad-Österlenregionens miljöförbund Tillfällig delegation 2020 gällande smittskyddsåtgärder

Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varj...

Dispens för eldning av trädgårdsavfall vid offentlig tillställning

Dispensen avser en viss mängd utsorterat trädgårds- eller parkavfall samt en tid och plats där eldningen äga rum. Med offentlig tillställning menas: tävlingar och...

Dispens för gödselspridning

För att ansöka om dispens för spridning av gödsel måste följande uppgifter skickas in till miljöförbundet: Namn Personnummer/organisationsnummer Verksamhetens huvudfastighet Fastigheterna där det ska...

Dispens gödselspridning

Dispens ges fram till och med fredagen den 30 november 2018, om du t.ex. inte har spridit gödsel p.g.a. att du ska ta en sen vallskörd. Vi vill ha in följande uppgifter: 1.  &...

Dispensmöjlighet

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det beror på något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka ell...

Djupborrning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att bevilja ScandiVanadium Ltd:s anmälan gällande miljöfarlig verksamhet.

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen&n...

Djur & Lantbruk

Lantbruk Anmälan/ändring om jordbruk, djurhållning m.m. Ansökan om dispens från gödselspridningsregler, enl. 36§ Ansökan spridning av gödselmedel inom va...

Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för...

Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för...

Dricksvatten

Enskilt vatten Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vat...