A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'V' med 13 träff(ar).


Vatten & avlopp

Anmälan/ansökan om inrättande av annan toalett än WC samt kompostering av latrin Information om kompostering av latrin Ansökan om enskilt avlopp Kvalitetsförsäkran/I...

Vattenprover

Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet. Du bör regelbundet (minst vart tredje år) analysera ditt dricksvatte...

Ventilation

I kök och badrum/toalett ska det finnas ventiler som leder bort den gamla luften. Ny luft ska tas in genom ventiler i fönsterbågar, s.k. springventiler, eller genom ventiler i bostaden...

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2024 Verksamhetsplan 2023 Verksamhetsplan 2022    

Vi på miljöförbundet önskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt år!

Vi söker chef till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Vi vill vara den myndighet som vi själva vill möta! Vi underlättar för våra kunder att följa lagar och krav. Vi lyssnar, för en respektfull dialog och ansträng...

Vid husköp

Köper du ett hus med enskilt avlopp? Då övertar du ansvaret för den avloppsanläggning som finns. Inför ett köp bör du ta reda på vilken typ av anläg...

Viktigt att blötlägga och koka baljväxter

Det beror på att de naturligt innehåller lektiner. Ämnet kan ge illamående, kräkningar och diarré och har visat sig ligga bakom ett stort utbrott av matförgiftn...

Vindkraftverk

Till miljöförbundet ska anmälan enligt miljöbalken göras för uppförande av landbaserade vindkraftsanläggningar enligt följande: 1. ett vindkraftverk som in...

Vår e-service är i gång!

Genom att använda vår digitala plattform kan du bland annat ansöka om olika tillstånd eller skicka in anmälan/ansökan/ klagomål till Miljöförbundet. F&o...

Vägledning om miljö och hälsa

  Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med al...

Värmepumpar

Anmälnings- eller ansökningsplikt Det är förbjudet att utan anmälan till miljöförbundet inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av vär...

Värmepumpar

Anmälnings- eller ansökningsplikt Det är förbjudet att utan anmälan till miljöförbundet inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av vär...