A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'V' med 11 träff(ar).


Värmepumpar

Anmälnings- eller ansökningsplikt Det är förbjudet att utan anmälan till miljöförbundet inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av vär...

Ventilation

I kök och badrum/toalett ska det finnas ventiler som leder bort den gamla luften. Ny luft ska tas in genom ventiler i fönsterbågar, s.k. springventiler, eller genom ventiler i bostaden...

Vindkraftverk

Till miljöförbundet ska anmälan enligt miljöbalken göras för uppförande av landbaserade vindkraftsanläggningar enligt följande: 1. ett vindkraftverk som in...

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2020 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2015

Vägledning om miljö och hälsa

  Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med al...

Vid husköp

Köper du ett hus med enskilt avlopp? Då övertar du ansvaret för den avloppsanläggning som finns. Inför ett köp bör du ta reda på vilken typ av anläg...

Vårens arbetstider !

Vatten & avlopp

Anmälan/ansökan om inrättande av annan toalett än WC samt kompostering av latrin Information om kompostering av latrin Ansökan om enskilt avlopp

Viktigt att blötlägga och koka baljväxter

Det beror på att de naturligt innehåller lektiner. Ämnet kan ge illamående, kräkningar och diarré och har visat sig ligga bakom ett stort utbrott av matförgiftn...

Värmepumpar

Anmälnings- eller ansökningsplikt Det är förbjudet att utan anmälan till miljöförbundet inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av vär...

Valborg och första maj

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att valborgsfirandet måste se annorlunda ut. Det finns ett förbud mot allmänna...