Läsläxor i åk 1 på Västerport

Publicerad: 2022-03-31 11:19

På Västerportskolan arbetar åk 1 med läsläxor. Tillsammans med pedagog väljer eleverna ut veckans läsläxa från böcker från skolbiblioteket, och skriver av meningar i skrivboken. Alla elever följer sin läs-och skrivutveckling på ett enkelt och användbart sätt. Eleverna blir medvetna om texter och engagerade i att hitta något intressant men också på rätt nivå. Föräldrarnas roll är också väsentlig för resultatet - de lyssnar på sina barn, följer deras utveckling, diskuterar texten samt skriver kommentarer om hur arbetet går.

De två nedersta texterna är samma elev, skrivna i början av höstterminen respektive nu på vårterminen.

läsläxa4

läsläxa3

läsläxa1

läsläxasammaelev1

läsläxasammaelev2

Kommentarer

Kategorier