Lyckat avslut för mellanstadiets bokcirklar

Publicerad: 2024-02-23 11:16

På Backa har alla klasser 4-6 haft bokcirklar. Förra veckan var det dags att avsluta dem -fast på olika vis.

Under resans gång har de stannat upp flera gånger och arbetat med t.ex. strategin textkopplingar och andra frågor kring texten de fått redogöra för i sin läslogg. Elevernas tysta läsning blir bättre av reflektionspauser och att arbeta med texten. Det väcker också intresset för boken och uppmuntrar eleverna att kämpa vidare och inte byta bok stup i kvarten. 

elev skriver i sin läsloggelev skriver vid bänk

Alla klasserna har haft samma upplägg men avslutar det på olika sätt: Årskurs 6 har t.ex. gjort muntliga presentationer om sina böcker och åk 4 har jobbat med enskilda bokrecensioner.

Just bokrecensionerna blev extra lyckade tack vare idogdt förabete där eleverna också fick en tydlig genomgång av vad som förväntades av dem.

stencil och mallhögar med böckerelev jobbar med text och ipad

Först hade Turid en genomgång om hur hon förväntade sig att recensionen skulle se ut både struktur- och innehållsmässigt och eleverna fick också en mall de kunde använda sig av.

Förutom mallen hade Turid också gjort en exempeltext som de läste och gick igenom.

I exempeltexten fanns t.ex. bra "startmeningar" att låna och formuleringar att inspireras av.

Turid säger att hon märkte hur eleverna tack vare detta, och att hon signalerade att hon hade höga förväntningar, faktiskt lyckades skriva mycket längre texter än vad de vanligtvis gör i den här typen av uppgifter.

Även om hon själv stod för upplägg och genomförande har klassens lärare också gjort ett väldigt bra för- och efterarbete med klassen. Trots att man har ett bra upplägg är ju detta samarbete a och o för att det faktiskt ska bli ett bra resultat! 

 

 

 

 

Kommentarer

Kategorier