Skapa och samtala om inre bilder vid högläsning - åk 6

Publicerad: 2020-10-02 09:16

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Turid läste Tummesagor högt för åk 2 på Backaskolan och därefter lät dem rita de inre bilder de fått under högläsningen.

Nästan samtidigt hade bibliotekspedagog Susanne lektion med åk 6 på Backaskolan, tillsammans med lärare, om de inre bilder och tankar högläsning och läsning skapar. Eleverna här fick också en text läst för sig, och fick också jobba med utgångspunkt från de inre bilder de skapat under läsningen av den. Men nu handlade det alltså om åk 6, och en annan, högre nivå av både samtal och text även om grundtanken var densamma.

Susanne började med att tillsammans med eleverna prata om vad man ska tänka på vid samtal i grupp. Hur lyssnar man, hur låter man samtalet växla mellan gruppmedlemmarna, vem tittar man på? Därefter läste hon upp en novell, "Sjung då!" ur Anrop från inre rymden av Elin Nilsson. Eleverna fick inte prata alls när novellen var uppläst, skulle i stället vara tysta och hålla sina tankar i huvudet medan klassens lärare delade in dem i lämpliga diskussionsgrupper (de fick under tystnad alltså flytta runt i klassrummet vilket de klarade galant). 

anrop inre rymden

När eleverna väl var på plats i sina nya grupper delade Susanne ut kuvert med frågor (om novellen) till en elev i varje grupp. Denna elev skulle dra en fråga ur kuvertet, läsa den högt och själv besvara den högt, och först därefter fick resten av gruppen börja prata och också besvara frågan. 

Från det att grupperna fått sina kuvert tog det max 15 sekunder innan ett surrande boksamtal var igång i klassrummet.

Jag (Carolina) vet detta, eftersom jag själv den här gången var med som (imponerad) åhörare tillsammans med vår nya folkbibliotekschef Linda Willander som gjorde studiebesök för att uppleva skolbiblioteksverksamheten.

susanne läser högt ur bok

Kategorier: högläsning, boksamtal, boktips

Kommentarer

Kategorier