RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Det ska böjas i tid....

Publicerad: 2023-04-28 11:07

...det som källkritiskt ska bli. Att granska källor och ifrågasätta vem som är avsändaren är inget som dyker upp någon gång på gymnasiet i lektionerna. Redan i årskurs 1&2 pratar vi om internet, övar på "superfrågorna" och leker detektiver.

Hedeskoga

Årskurs 2 i Hedeskoga ska skriva faktatexter om djur och övar på att ta reda på trovärdig information genom att undersöka olika hemsidor kopplade till just djur. Det är något av ett detektivarbete att hitta svar på våra fem "superfrågor": vem, vad, hur, när och varför?

  • VEM har gjort sidan?
  • VAD vill de berätta?
  • NÄR är den gjord?
  • HUR ser den ut?
  • VARFÖR är den gjord?

stencil källkritikstencil källkritik 2

Sövestad

Årskurs 1 i Sövestad pratar också om internet. Vi använder oss av Internetstiftelsens material och Orka pluggahttps://urplay.se/program/207044-orka-plugga-vad-ar-internet

frågor om internet stencilfrågor om internet stencil

Vi avslutade med frågor och gruppdiskussioner, t.ex denna:
Hur gammal tycker ni att man ska vara för att använda internet? Varför tycker ni det?

Källan 

Även årskurs 2 på Källan jobbar med faktatexter. De läser och lär sig om urtiden. Ett lite annorlunda -och roligt!- sätt att ta sig an det är t.ex. att göra en "springdiktamen"!

Först lästes och diskuterades boken Minifakta om dinosaurier (Dömstedt 2019).

boken på polyglutt

Därefter utmanades eleverna med en springdiktamen med meningar från texten i boken. 

Om du vill läsa mer om "springdiktamen" hittar du hur man kan göra här: Springdiktamen instruktion

barn skriver på tavlaBarn tittar på lektionstavla

 

 


Gemensamma riktlinjer -en likvärdig skola förbereder eleverna för nästa steg

Publicerad: 2023-02-13 10:44

Bibliotekspedagogen Ulrika pratar informationssökning och källor med Norreports nior

Ett av leden i att skapa en likvärdig skola är att vi arbetar övergripande på alla våra skolor med gemensamma, progressiva mål kring elevernas digitala kompetens. Vad ska en nia i Ystad kommun ha fått med sig när de lämnar högstadiet? Vad krävs sen på gymnasiet?

En sådan sak är t.ex. att vi använder oss av samma sätt att skriva källförteckningar och samma referenssystem. Vi lär ut källkritik, informationssökning och källhantering och förbereder eleverna för de krav som sedan kommer att ställas på gymnasiet. 

Vi skolbibliotekarier träffas därför regelbundet, nätverkar och diskuterar vilka material vi ska använda och hur vi ska gå till väga för att alla våra elever i kommunen ska få samma röda tråd oavsett vilken skola de går på här. Vi har vår biblioteksplan och gemensamma verksamhetsplaner för alla våra årskurser som hjälper oss strukturera upp den utveckling vi vill arbeta för. 

I förra veckan var Ulrika ute i klassrummen hos alla niorna på Norreportskolan och undervisade just kring informationssökning och källor inför ett ämnesintegrerat projekt i svenska och biologi:

presentation infosökningpresentation infosökning

presentation infosökning

presentation infosökningpresentation infosökning

 

 


F-3 arbetar med tema rymden, och brevskrivning

Publicerad: 2021-12-17 10:46

År F-3 på Västerportskolan arbetar med tema rymden. De olika årskurserna har arbetat med det på olika sätt, men alla har lärt sig mycket, är väldigt intresserade och vill veta mer.

I F-klassen har vi läst och pratat utifrån boken Full fart till rymden (Peter Ekberg). Barnens uppgift blev att rita hur de tror varelser i rymden ser ut.

I år 2 och 3 läser vi Rymdresan av Christer Fuglesang. Vi diskuterar fakta/fiktion och vill veta mer! Vad vet vi redan, och vad önskar vi veta? Var hittar vi information, vilka källor använder vi?

Vi har i samband med rymdtemat tränat oss i att skriva brev. Hur skriver man ett brev och hur skiljer det sig från att skriva ett mejl? Vi har jämfört och reflekterat och sedan tränat att skriva de olika formerna. Kanske vi kan få svar på våra frågor om rymden genom att mejla eller skriva till någon rymdforskare?!

Barnen i åk 3 har skrivit ihop varsitt mejl med sina frågor om rymden och skickat dem - inte till rymdforskare förvisso, men till elever i åk 9 på Västerport. Åk 9 jobbar just nu med källor och källkritik, så det passade utmärkt för dem att söka tillförlitliga källor om rymden och försöka besvara treornas frågor. Se bilderna längst ner!Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier