RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Mellanstadiebarnen och faktaböckerna

Publicerad: 2020-09-18 10:43

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Susanne tillsammans med barnen i åk 1 pratade om skillnaden mellan skönlitteratur och faktaböcker, och här kommer ett fortsättningsinlägg. För såklart har hon pratat med mellanstadiets klasser om det här också, men då utökat och utvecklat innehållet att passa de större barnen.

postit-lappar

Åk 4-6 på Sövestads skola fick alltså undersöka faktaböcker, och sedan skriva ner vad som kännetecknar dessa. Och för att göra detta fick de nya post-it-lappar, en ny lapp för varje sak de kom på. Barnen i åk 1 tittade mycket på böckernas framsida och titel men åk 4-6 fick också undersöka innehåll och detaljer. Hur ser bilderna ut? När är boken tryckt - och vad innebär det för innehållet? Finns innehållsförteckning och hur ser den ut? Rubriker och underrubriker? Och så den nog viktigaste poängen: att det finns källor och källförteckning i en faktabok, att innehållet är faktagranskat. 

Åk 4 pratade sedan mer om orden innehållsförteckning, källförteckning, register, index och vad de innebar, och skillnader mellan dem.

Åk 5-6 arbetade mer med källförteckningen, hur den ser ut och vilka källorna är. Vi strävar efter att alla barn när de slutar åk 6 kan skriva en enkel men korrekt källförteckning i sina egna arbeten.

Det räcker absolut inte med en enda lektion för att lära sig det här, inte. Nej, det här är svårt, och får arbetas med många gånger framöver, särskilt som det finns med i bedömningskriterierna för E.

faktabok

faktabok punkter


Är Bockarna Bruse en faktabok om bondgårdens djur??

Publicerad: 2020-09-17 12:02

Åk 1 på Sövestads skola har tillsammans med bibliotekspedagog Susanne arbetat med att förstå skillnaden mellan fakta och skönlitteratur. Med i bokhögen för detta fanns bilderboken Bockarna Bruse kommer igen ((Rörvik) och ett antal olika lätta-fakta-böcker till exempel om väder, om bilar och om traktorer. Barnen fick också lyssna på högläsning ur Mamma Mu & Kråkan  (Wieslander & Nordqvist) med bilder ur boken på storbild.

bockarna bruse

Vad finns i en faktabok, och vad finns i en skönlitterär bok? Barnen fick berätta om varför de trodde att en bok var en faktabok eller inte, och hur sådana ser ut. Diskussion om ordet "sant", vad är sant? och vad betyder det? 

Det reddes också ut var i skolbiblioteket faktaböckerna och skönlitteraturen står.


Läsa faktatexter om nordisk mytologi

Publicerad: 2020-06-23 14:25

Bibliotekspedagog Malin har låtit åk 4 på Svarte skola träna sig i att läsa och hämta information i en faktatext, utifrån olika böcker om nordisk mytologi.

Upplägget var att barnen först tillsammans med Malin gemensamt läste en text (från boken Myternas Atlas av de Moraes) där de tränade sig i att känna igen och stryka under nyckelord:

faktatext nordiska myter

Därefter arbetade eleverna i par med egna texter om nordisk mytologi. De läste tillsammans och strök under viktiga ord som de sedan skrev ner på annat papper. Sedan övade de på att återberätta texten med hjälp av orden de skrivit upp, innan de fick återberätta för ett annat elevpar (som läst en annan text).

elever och faktatext

Hälften av eleverna fick läsa om Tors bröllop (också från Myternas atlas)...

faktatext om myter

... medan den andra hälften läste om Ymer och Yggdrasil från Barnens bok om myter och hjältesagor (Randall):

 faktatext om myter

I Myternas Atlas finns även en karta över den nordiska mytvärlden, som fascinerade eleverna:

instruktioner tavlan

 

 


Vem ska man tro på?

Publicerad: 2020-04-07 09:13


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram